تبریک سال نو

شروع سال جدید را به فال نیک می گیریم وامیدوارم خداوند این توفیق را به همه ما بدهد که بتوانیم با جدیت وتلاش بیشتر در رسیدن به اهدافمان موفق باشیم به ویژه عزیزان معلول  که با وجود مشکلات گوناگونی کهدر زمینه ظهور وبروز توانمندی های شان وجود دارد همچنان با تلاش در صدد اثبات شایستگیهای شان هستند.

وبرای اینجانب هم توفیقی است که با توجه به یک وقفه دوساله وبلاگ توانبخشی ومدیریت را در سال جدید مجددا فعال نمایم ودر این مسیر هم که عمدتا تجارب ونظرات افراد مختلف در حوزه توانبخشی ومدیریت مطرح می شود همراهی دوستان به ویژه دوستان معلول وهمکاران متخصص توانبخشی می تواند بسیارمفید باشد.

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید