تيم هاي سيار توانبخشي معلولين ضايعه نخاعي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

به اتفاق تعدادي از همكاران بازديدي را از منازل چند نفر از معلولين ضايعه نخاعي داشتيم، معلوليتي كه عمدتا" به دليل تصادفات وحوادث بوده و متاسفانه در كشور ما نيز به دليل بالا بودن سطح تصادفات ميزان شيوع اين معلوليت بسيار بالاست واز انجايي كه فرد قبلا"مشكل معلوليت نداشته وحتي تصور بروز چنين وضعيتي را نداشته عملا" وي رابا بحرانهاي جدي جسمي، رواني، اجتماعي و اقتصادي مواجه مي سازد به طوري كه اكثر انها دچار انزوا مي شوند واحساس سربار بودن در انها كاملا" رشد مي يابد وحتي به بروز عكس العملهاي منفي از سوي انها در مقابل كمكهاي ديگران وبه ويژه نزديكانشان منجر ميشود به عنوان نمونه دانشجويي كه در جاده هراز در اثر تصادف دچار قطع نخاع شده است ديگر تمايلي به ادامه تحصيل ندارد ، نامزدش را از خود دور مي كند ، مدام از ياس ونااميدي مي گويد ، با كارشناسان توانبخشي همكاري لازم را ندارد ودهها معضل ديگر، واگر در اين بين افرادي نيز بتوانند همه اين واقعيتها را بپذ يرند شرايط جامعه تداوم اين پذيرش وظهور استقلال را به انها نمي دهد.

   سازمان بهزيستي به عنوان حامي ومدافع حقوق معلولان (  نه متولي معلولان ، زيرا در يكي دو دهه گذشته با دادن اين شعارعملا" زمينه هاي فراموشي وظايف بسياري از سازمان ها ونهادها را در مقابل معلولان فراهم كرديم ) ونيز يكي از دستگاههاي دولتي كه بيشتر به خدمات توانبخشي اش مشهور است ( قوانين نيز به نوعي اين وظيفه را به بهزيستي محول نموده ولي عملا" ابزار لازم در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است وبسياري از سازمان ها به طور سليقه اي در اين بخش فعاليت مي كنند مثل دانشگاههاي علوم پزشكي ، هلال احمر ، بنياد شهيد و امور ايثار گران ، سازمان استثنايي وكارهاي موازي واتلاف سرمايه ، مثل ارائه خدمات ارتوپدي فني و نگاههاي سليقه اي در اجرا و واردات قطعات و لوازم مورد نياز ، ويا با مرز بندي خدمات كلينيكي و جامع ومشروعيت بخشيد ن به كارهاي موازي و. . . ) تلاش نموده كه در سالهاي گذشته به اين گروه از معلولين خدماتي را ارائه نمايد كه شاخص ترين ان راه اندازي تيم هاي سيار توانبخشي  ويا همان خدمات فراموسسه اي بوده است كه البته با توجه به تفكر مديران سازمان در هر مقطعي با فراز و نشيب زيادي مواجه بوده واگر بخواهيم منصفانه در باره ان قضاوت كنيم اثربخشي و كارايي ان در حد انتظار نبوده است وعوامل مختلفي در اين ناكامي موثر بوده اند كه مي شود انها را به دو دسته درون وبرون سازماني تقسيم كرد ، وان شاالله در روزهاي بعد به ان اشاره خواهيم كرد .  

 

/ 0 نظر / 3 بازدید