برقراري ارتباط دلنشين تر با نابينايان

 يكي از مشكلاتي كه همواره درجامعه وجود داشته وبه نوعي هم افراد معلول وهم غير معلول از ان رنج ميبرند عدم اطلاع ازچگونگي برقراري يك ارتباط صحيح بين اين دو گروه بوده،وشايدبرخي به اين اعتقاد باشند كه در اين بين فقط افراد معلول دچار خسران ميشو ند در صورتي كه در اين مشكل افراد غير معلول نيز از داشتن يك دوست خوب وبا تجربه ارزشمند محروم مي شوند واين نكته را افرادي كه دوستان معلول دارند كاملا" تائيد مي كنند وتجربه خودم نيز همين بوده ، پيش امده گاهي اوقات در مكانهايي به دلايل مختلف حضور پيدا مي كردم ولي بيشتر از اني كه بهره اي برسانم بهره بردم .لذا افزايش اين توانايي ومهارت ازهردو سو مي تواند زمينه هاي درك متقابل وبرقراري يك دوستي و انسي دلنشين را فراهم نمايد.

مطلب زير كه از نشريه پيام توانبخشي گرفته شده ، در اين راه به ما كمك مي كند.

 

                              ارتباط دلنشين تر با افراد نابينا 

 

    طرز تلقي عموم شايد از نابينايي يك مصيبت باشد ولي واقعيت اينطور نيست و بايستي بخاطر داشته باشيم كه  افراد نابينا با آموزش و توانبخشي مي توانند بر بسياري از مشكلات غلبه كنند . نابينايان نيز مانند سايرين مي توانند از موهبت هاي طبيعت لذت ببرند  منتهي شايد لذت بردن آنها به شيوه اي متفاوت باشد .لذا بايستي سعي كنيم كه طرز تلقي ما از نابينا يي  بعنوان يك مصيبت نباشد .

 

          با در نظر گرفتن نكات زير مي توانيم ارتباط دلنشيني با افراد نابينا داشته باشيم :

 

        ·                    هنگام گفتگو با افراد نابينا جهت ها را با دستهايمان نشان ندهيم ،حركت دستهاي ما مانع از ايجاد ارتباط كامل با فرد نابينا مي شود ،از كلام استفاده كنيم ،مثلاً بگوئيم فنجان چاي شما روي ميز طرف دست راست شما است و يا اينكه در  ورودي به فاصله سه متري طرف دست چپ شما است .

        ·                فرد نابينارا مجبور نكنيم حدس بزند كه ما كي هستيم به محض ملاقات با فرد نابينا يي كه شما را مي شناسد خود را معرفي كنيم حتي براي كساني كه حافظه بسيار خوبي دارند ،بخاطر سپردن صداي همه افراد كار مشكلي است ،در آغاز و پايان ديدار در صورت امكان با فرد نابينا دست بدهيم  و اين دست دادن به مثابه لبخند دوستانه اي است كه افراد با يكديگر ردو بدل مي كنند .

        ·               هنگام گفتگو با فرد نابينا ،آنگاه كه در صدد هستيم او را  ترك كنيم مي بايستي او را مطلع كنيم  چون ممكن است وي قبل از اينكه متوجه رفتن شما بشود دقايقي به صحبت كردن ادامه دهد . صحبت كردن بدون مخاطب احساس ناخوشايندي را در دل خرد نابينا مي نشاند ، اگر شخص جديدي به جرگه شما پيوست بلا فاصله وي را به فرد نابينا معرفي كنيد تا او احساس كند كه براي او اهميت قائل هستيم .

        ·                 در محلهايي كه نابينايان رفت و آمد دارند هرگز دري را نيمه باز نگذاريم ،درها را يا كاملاً ببنديم يا كاملاً باز بگذاريم ،درها و كشوها ي نيمه باز ،اشياء ريز و درشت كه روي زمين افتاده باشند ،ليز و خيس بودن كف اتاق ها همه و همه خطري جدي براي فرد نابينا محسوب مي شوند.

 

        ·                 دقت كنيم كه حركات ما هنگام كمك به افراد نابينا عاري از خشونت و زور باشد مثلاً وقتي مي خواهيم به فرد نابينا يي كمك كنيم كه روي صندلي بنشيند محكم بازوي اورا نچسبيم و او را با فشار روي صندلي هول ندهيم ،كافي است به آرامي يكي از دستهاي او را بگيريم و او را روي صندلي راهنمائي كنيم و بقيه كار را به عهده خود وي بگذاريم البته فراموش نكنيم كه از او بپرسيم كه تمايلي به نشستن دارد يا خير ؟

        ·                 اگر فرد نابينا  همراه شخص ديگري است وقتي مي خواهيم با او صحبت كنيم وي را مخاطب قرار دهيم نه كسي را كه همراه اوست . براي آنكه فرد نابينا مطمئن شود كه طرف صحبت شما است مي توانيم به آهستگي به بازو يا شانه وي دست بزنيم ،بخاطر داشته باشيم اگر افراد نابينا نمي توانند هنگام گفتگو به چهره ما نگاه كنند ،به دليل آن نيست كه نمي توانند با ما گفتگو ي مستقيم داشته باشند

        ·               براي رسيدن به مقصد هرگز فرد نابينا را هل ندهيم و هرگز او را بدنبال خود نكشيم ،بازوي خود را جلو ببريم و بپرسيم كه آيا تمايل دارد با ما از خيابان بگذرد ؟ وقتي با فردي نابينا راه مي رويم احتياجي نيست كه به او بگوئيم كه در كدام جهت مي خواهد بپيچد افراد نابينا تمام حركات بدن همراه خود را به راحتي حس مي كنند و مي توانند ما را دنبال كنند .

        ·                اگر در ايستگاههايي كه چند  اتوبوس توقف مي كنند ،فرد نابينايي از شما خواست كه وقتي اتوبوس مورد نظر وي به ايستگاه رسيد وي را خبر كنيم چنانچه اتوبوس ما قبل از اتوبوس وي به ايستگاه رسيد از شخص ديگري خواهش كنيم كه به فرد نابينا كمك كند و اين موضوع را حتماً به او بگوئيم و هرگز بي خبر فرد نابينا را ترك نكنيم(نشريه پيام توانبخشي ). .   

  

/ 2 نظر / 5 بازدید
ميرشفيعی

سلام - آرزوی موفقيت برای شما را در اين شب قدر از خداوند دارم - التماس دعا.

حمید مشهدی

سلام علیکم مطلب فوق العاده کاربردی و ارزشمندی بود جناب مهندس . سپاس