ابتكار در نصب بالابر

دو تصوير سمت راست مربوط به بالابري است كه توسط يكي از معلولين جسمي و حركتي شديد به نام خانم عباسي كه از صندلي چرخدار استفاده مي كتتد طراحي ودر منزلش نصب شده همانطوري كه از تصوير پيداست بالابر در يك فضاي محدود ودر زير زمين نصب شده وزماني كه بالابر حركت مي كند با اهرمي كه به پله متصل شده باعث جابجايي پله ودر نتيجه ايجاد فضا براي بالابر مي شود وبا اين ابتكار هم پله در جاي خود قرار دارد وافراد غير معلول مي توانند از ان استفاده نمايند وهم بالا بر قابل استفاده است و اين روش ميتواند مشكل بسياري از عزيزان معلول و جانبازي را كه محدوديت فضا دارند  برطرف نمايد.

     تصوير سمت چپ مربوط به دستگاه توان پا مي باشد كه در نوشته قبلي توضيح ان داده شد.

pic.php?u=9942cNalC&i=69989     pic.php?u=9942cNalC&i=69988   pic.php?u=9942cNalC&i=69987

                                                                                      

/ 0 نظر / 4 بازدید