ادامه بحث قبلی

 در بحث توانبخشی روستا به جای ان که بخواهیم به کارایی و بعد مادی قضیه نگاه کنیم باید بیشتر به حقوق روستائیان نگاه کنیم اینکه انها نیز به عنوان اعضای جامعه همانندساکنان شهرها حق دارند از خدمات تخصصی توانبخشی نیز بهره مند گردند واین بهره مندی الزاما" به این مفهوم نیست که همه نوع مراکز تخصصی توانبخشی باید در روستاها راه اندازی شود وعملا" امکان ان نیز وجود ندارد ، ودر مقابل ما نیز نباید صورت مسئله را پاک نمائیم ، و به نظر می رسد تاکنون  خدماتی که در روستاها ارائه می شد خدمات مورد انتظار نبوده وبیشتر دستخوش سیاست های سلیقه ای ومقطعی بوده تا یک نظام پویا وبا ثبات ، لذا باید از ظرفیتهای مختلف موجود در جامعه بهره برد ، مثل گروههای خیرین ، بخشهای غیر دولتی، تشکلهای مردمی ... ودر مقابل به فکر تجهیز وبهینه کردن پایگاههای در اختیار بود تا حقوق واقعی توانبخشی روستائیان تامین شود وحد اقل توقعی را که می توان انتظار داشت به اندازه جمعیت روستا 1/3امکانات ،اعتبارات وبرنامه ریزیها در تمام ابعاد به روستاها اختصاص یابد.وامیدواریم دوستانی که تلاش می کنند این کار را به یک جایی برسانند در فعالیت هایشان موفق باشند و باز دچار مشکلات قبلی نشویم.
/ 0 نظر / 6 بازدید