کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان

همانطوری که در روزهای اخیرمطلع شده اید کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان برای امضاء وبه دنبال ان تعهد کشورها جهت رعایت حقوق معلولین در مقر مجمع عمومی سازمان ملل گشوده شد که امیدواریم هر چه زودتر ایران نیز به جمع کشورهای امضاء کننده ملحق شود هر چند که با مصوبه اخیر مجلس عملا" شرایط تضمین اجرای تعهدات این کنوانسیون در کشورمان مشکل شده ولی با این وجود امیدواریم که این حرکت جهانی موجب شود که ما هم تجدید نظری در سیاست هایمان داشته باشیم.
/ 0 نظر / 11 بازدید