معلولین ضایعه نخاعی ومشکلات درمان

چند روز پیش بازدیدی از منزل یکی از دوستان ضایعه نخاعی داشتیم که در اثر بی حرکتی وعدم مراقبت های لازم دچار زخم بستر شدید وموجب زمین گیر شدن وی شده است وهیچ بیمارستانی هم حاضر به بستری ایشان نشده واین معضلی است که سالهامعلولین کشورمان با ان مواجه اند وهیچگاه به این مسئله هم توجه جدی نشده است وعوامل مختلفی هم در این ارتباط دخیلند که به برخی از انها اشاره می کنم.
• مسئولین وزارت بهداشت ودرمان علی رغم ابراز همدردی وگاها"ابراز تمایل جهت رفع این مشکل ،هیچگاه نتوانستند اقدام مفیدی دراین باره انجام دهند به طوری که این معضل در تمام استان ها وجود دارد وشاید هم این دوستان انقدر مشکل دارند که اینگونه مشکلات از نظر انها در اولویت نمی باشد ویا شاید توان این کار راندارند ویا شاید یه عمق فاجعه پی نبرده اند ومشکل نگرشی دارند ،در هر حال هر چه باشد مسئولین بهداشت ودرمان کشور باید پاسخ گویند وهیچ توجیهی در این ارتباط قابل قبول نمی باشد ووقتی فردی را می بینید که از شدت زخم وجراحت تمام اطاقش را بوی عفونت گرفته ویا فردی که تمام اطراف زخمش را مورچه ها احاطه کرده اند ویا فردی که در اثر شدت زخم حفره های عمیقی در بدنش ایجاد شده است دیگر چه می شود گفت.
• باید سازمان هایی مثل بهزیستی سیستم های ارائه خدمات خود را انقدر قوی نمایند تا از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری نمایند مثل شناسایی ومداخله به موقع،تشکیل وتقویت تیم های سیار ،ایجاد مراکز درمان وتوانبخشی با همکاری وزارت بهداشت ودرمان وبخشهای غیر دولتی جهت بستری افراد تابهبودی کامل، اموزشهای عمومی واختصاصی جهت عموم مردم وافراد متخصص از طرق مختلف در زمینه های پیشگیری ،درمان وتوانبخشی ،توجیه نمودن مسئولین عالیرتبه کشوری جهت جلب همکاری انها و...
 • پیش بینی اعتبارات ،امکانات ودستورالعملهای اجرایی لازم توسط دولت در این موارد.
 • پوشش بیمه ای کامل که متاسفانه در چنین مواردی سازمان های بیمه گر فقط به منافع خودشان فکر می کنند ومعلولین کشورمان از حمایت های بیمه ای لازم برخوردار نیستند وباید به صورت جدی وریشه ای به این بخش نگاه شود. به طور قطع یقین هزینه های مختلفی که در ابعاد مختلف عاطفی ،اجتماعی واقتصادی در اینگونه موارد به جامعه تحمیل میشود به مراتب بیشتر از انی است که باید در زمینه پیشگیری وارائه خدمات به موقع باید صرف نمود لذا عاقلانه است که به راه حل دوم توجه جدی داشته باشیم در غیر اینصورت به بیراهه رفته ایم وهر روز مشکلات حادتر وعمیق تر خواهد شد.
/ 1 نظر / 5 بازدید
فسقلی

سلام وبلاگ خوبی داری خوشحال ميشم کهبه وبلاگ منم سربزنی و نظر بدهی متشکرم