طرحهای اجرایی وپژوهشی در توانبخشی

این روزها مشغول چندین طرح اجرایی وپژوهشی هستم ومتاسفانه کمتر فر صت شد که بتوانم یادداشت ها را به روز کنم ولی امیدوارم پس از انجام طرحها بتوانم نتایج کارها را خدمت دوستان ارائه کنم،از جمله یک مجموعه اموزشی متنوعی را بابیش از صد صفحه با مباحثی مثل ارگونومی، مناسب سازی،وسایل ساده توانبخشی،مشاوره و... به صورت گرداوری وتالیف اماده نمودیم که تا یکی دو هفته اینده از زیرچاپ بیرون می ایدکه علاوه بر عزیزان معلول جسمی وحرکتی برای خانواده ها نیز قابل استفاده است وبیشتر ماهیت کاربردی دارد.ودر همین راستا نیز یک فیلم اموزشی نیم ساعته را در حال تهیه ان هستیم که بیشتر به مسائل معلولان جسمی وحرکتی در محیط خانه می پردازد ودر زمینه مناسب سازی منزل،انواع ورزشها در مجیط منزل،نحوه نقل وانتقال با کمک ویا بدون کمک دیگران،ساخت وطراحی وسایل ساده در منزل جهت جلوگیری از تشدید معلولیت و...می پردازد.و دوطرح اموزشی را برای بانوان دارای فرزند معلول ونیز بانوان مراجعه کننده به مرکز ارتوپدی فنی با همکاری دوستان داریم که امیدواریم بتوانیم به اهداف تعیین شده برسیم ونیز یک طرح پژوهشی در زمینه بهره وری در توانبخشی را در حال انجامش هستیم که امیدوارم این مقوله بسیار مهم یعنی بهره وری بیشتر در مسائل توانبخشی مورد توجه قرار گیرد ونیز با همکاری تعدادی از همکاران متخصص توانبخشی برخی از امور توانپزشکی را به صورت سیار به محل زندگی عزیزان معلول برده ایم که تاکنون هم علی رغم همه مشکلاتی که وجود داشت خوشبختانه نتایج خوبی حاصل شده وامیدواریم بتوانیم ان را ادامه دهیم.
/ 0 نظر / 9 بازدید