حادثه رانندگي براي يكي از همكاران توانبخشي

باخبر شديم اقاي قلندري كه سالها رياست مجتمع توانبخشي شهيد فياض بخش ساري را به عهده داشتند ودر پيشبرد اهداف توانبخشي وبه ويژه خدمات ارتوپدي فني در استان مازندران نقش قابل ملاحظه اي داشتند در اثر حادثه رانندگي وبي احتياطي يك راننده تريلي متاسفانه پدر ومادرشان را از دست دادند وخودشان وخواهرشان نيز مجروح شدند لذا ضمن تسليت به ايشان از خداوند متعال ميخواهيم كه روح رفتگان را قرين رحمت نمايد وهر چه زودتر مجروحان حادثه نيز سلامتي خود را باز يابند.

از نظر امار حوادث وتصادفات رانندگي كشورمان  وضعيت بسيار اسف باري دارد وقريب به 30000 كشته در سال در اثر حوادث ترافيكي گوياي اين نكته است كه چه حجم عظيمي از منابع با ارزش كشورمان كه همان نيروهاي انساني ميباشند را به همين دليل از دست مي دهيم وعلي رغم همه شعارهايي كه مي دهيم هر روز شاهد اينگونه حوادث دلخراش هستيم در صورتي كه مي شود تا حدود زيادي اين معضل را كنترل كرد به شرطي كه همه بخواهيم وعمق فاجعه را نيز درك كنيم .

چرا بايد كشورمان در مقايسه با كشوري مثل سوئد كه از لحاظ تعداد خودرو تقريبا" با هم برابرند تعداد كشته ها ي ما بيش از 60 برابر باشد بايد قبول كنيم كه مشكل داريم ومشكل جدي هم داريم هم از نظر فرهنگي وهم از نظر تجهيزات ، امكانات ، تكنولوژي، اموزش ونيز يك برنامه جامع ، هر چند كه خيلي ها خوششان نمي ايد بگوئيم فرهنگ درستي در رانندگي نداريم ولي واقعيت را بايد قبول كنيم وخيلي بايد كار كرد .به دليل نوع كارم كه با مجروحان حوادث رانندگي سروكار دارم و بحران هايي را كه بعد از حادثه براي انها پيش ميايد از نزديك مي بينم پيش خودم ميگويم واي به حال ما ، چقدر بيخيالي ،مسئولين فكري بكنيد  ،بعضي وقتها از اين همه سهل انگاري ، بي تدبيري و بي برنامگي  ادم متاسف مي شود نمي دانم واقعا" چه بگويم وبهتر است كه اصلا"چيزي نگويم .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید