تبریک سال نو

سال نو را خدمت همه دوستان به ویژه معلولین عزیز کشورمان تبریک عرض می کنم وامیدوارم در سال 87 قدم های موثری جهت کاهش مشکلات این گروه بزرگ جامعه برداشته شود واین مهم میسر نخواهد شد مگر اینکه نگاهها تغییر یابد واین تغییر نگاه نیز یک کار مستمر اگاهانه وعالمانه همراه با پشتوانه مردمی ودولتی وبا حضور واقعی معلولین عزیز در تمامی صحنه هارا می طلبدتا با تغییرات زیربنایی به امور رسیدگی شود نه باکارهای مقطعی وسطحی  که امیداریم زمینه های ظهور آن محقق شود

/ 0 نظر / 20 بازدید