همایش ملی مناسب سازی

همان طوری که مطلعید اولین همایش مناسب سازی به همت همکاران بنیاد شهید وامور ایثارگران در هفدهم ماه جاری برگزار گردید ، قبل از برگزاری همایش قصد داشتم مطلبی را در خصوص همایش ونیزمناسب سازی به دلیل اهمیت ان وبه عبارتی مشکلات عدیده ای که در این مقوله پیش روی معلولین ،جانبازان وسالمندان وجود دارد بنویسم ولی به دلیل مشغله های زیاد به ویژه در یک ماه اخیر وبرنامه های مختلفی که به بسیاری از دوستان قولش را داده بودم وبا وجود حذف یکی دو ساعت از خواب پنج ساعت در شبانه روز ولی باز هم شرمنده تعدادی از دوستان شدم ودر همین جا عذر خواهی می کنم این امکان میسر نشد ،ولی فرصت خوبی فراهم شد تا بعد از برگزاری همایش این مطلب را بنویسم .
در ابتدا تشکر وخسته نباشید عرض می کنم خدمت همه دست اندرکاران همایش وبی شک زحمات شبانه روزی زیادی کشیده شد تااین گردهمایی که محاسن بسیار زیادی داشت از جمله گستردگی وتنوع مقالات ،شرکت مسئولین رده بالای کشوری ،منابعی که در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت،پذیرایی مناسب و... صورت گیردواشکالاتی هم که وجود داشته خیلی به چشم نیاید وبا توجه به شناختی که از برخی مجریان اصلی همایش دارم که اکثرا"از فعالان پژوهشکده مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان هستند از هر پیشنهاد وانتقادی استقبال خواهند کردلذا بیان نکات زیر نفی زحمات ارزشمند،ومحاسن همایش نمی باشد.
  •  فرصت زمانی بین اطلاع رسانی ومهلت ارسال مقالات بسیار کم بوده به طوری که وقتی اطلاعیه همایش از طریق ادارات کل امور ایثارگران استان ها دریافت شد چند روزی از زمان تعیین شده باقی نمانده بود.
  •  دبیر خانه همایش باید چهارچوب یا فرمتی را برای تدوین ساختاری مقالات تعیین می کرد تا بر اساس ان شرکت کنندگان مقالات خود را تنظیم می کردند
  •  مکان همایش متناسب با عنوان همایش نبود لذا در یک چنین اجتماعی بهترین الگو وتاثیر گذاری را مکان همایش می تواند داشته باشد که از هر نظر مناسب سازی شده باشد وباخلاقیت هایی که می توان در این الگوسازی وبه عبارتی اموزش عینی اعمال نمود مثل تهیه ماکت های مختلف،نصب تابلو های راهنما به خط بریل و..اثر بخشی همایش را افزایش داد.ودر همین جاوخارج از بحث همایش به این نکته اشاره کنم که بعد ازچندین سال از تصویب مصوبات دولتی وقوانین متعددی که در زمینه مناسب سازی داریم دور از انتظار است که سازمان هایی مثل بهزیستی ،بنیاد شهید وامور ایثارگران ،سازمان استثنایی،مسکن وشهرسازی هنوز در مناسب ساز ی واحدهای زیر مچموعه خود مانده اندواصلا"قابل توجیه نیست.وچگونه می خواهند به دستگاههای دیگر بگویند که چرا مناسب سازی نمی کنید.
  •  در داوری وانتخاب مقالات برتر به نظر میرسد ممیزی دوستان بیشتر تحت تاثیر القاب وجایگاه افراد بوده تا علمی وکاربردی بودن و...مقالات
  •  در انتخاب موضوعات وبه عبارتی محورهای محتوایی مقالات بسیاری از مشکلات واولویت ها لحاظ نشد.
در خاتمه چند پیشنهاد را خدمت دوستان میدهم امیدوارم قابل انجام باشد.
  •  متن کامل مقالات به صورت کتاب دراید که یقینا"چندین هزار صفحه ویا چند جلد خواهد شد تا در اختیار علاقمندان قرارگیردوباتوجه به کمبود منابعی که در زمینه مناسب سازی در کشورداریم این جرکت می تواند بسیار مفید باشد
  •  بسیاری از مقالات ارتباط مستقیمی با برخی از دستگاهها داشته که می توان انها را در اختیارشان قرار داد تا نسبت به رفع اشکالات اقدام نمایند.
  •  همایش به صورت سالانه ویا دوسالانه به طورمنظم برگزار شود
  •  در صورت برگزاری همایش در سالهای اتی ازچند ماه قبل در خصوص ساختار محتوایی همایش نیاز سنجی صورت گیرد.
  •  ارزیابی همایش به اطلاع عموم رسانده شود .
/ 0 نظر / 6 بازدید