كتب توانبخشي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

درچند سال   گذشته حركتهاي علمي خوبي در زمينه توانبخشي انجام شده ولي به دليل عدم انسجام ويا پشتيباني لازم اين حركتها نتوانست تاثير كامل خود را در جامعه بگذارد از ان جمله تاليف برخي از كتب توانبخشي بوده كه مولف را علاوه بر خسارتهاي اقتصادي وما لي با مشكلات زياد ديگري نيز مواجه نموده لذا ضروري است جهت تقويت وتشويق اين گونه فعا ليتها سازمان ها و افراد مرتبط با توانبخشي در اين زمينه علاوه بر خريد كتاب ومعرفي ان به مجموعه هاي ذيربط حداقل از يك خسته نبا شيد خشك وخالي دريغ نكنند ودو كتاب را خدمت شما معرفي مي كنم ومي دانم اين دوستان چه زجمت هاي زيادي كشيد ند ولي متاسفانه با استقبال مناسبي مواجه نشد واميدوارم روز به روز اين گوته مشكلات كه موانع بسيار جدي براي پيشرفت توانبخشي در كشورمان است كمتر شود.

(اموزش وپرورش وتوانبخشي كم توانان ذهني تربيت پذير) مولف:بابا شير محمد لي وقابل تهيه از طريق بهزيستي استان گلستان

(ارزيابي و مداخله زود هنگام شنوايي در نوزادان ) مولفين: فرزاد رجيمي _مصطفي كريمپور و قابل تهيه از طريق بهريستي مازندران

 

/ 0 نظر / 4 بازدید