واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد

در دو یادداشت قبلی مطلبی را در خصوص تکه تکه کردن توانبخشی نوشتم ولی با وجود مخالفت های زیادی که با طرح مذکور چه در مجلس وچه در جلسات مختلف کارشناسی شد ولی متاسفانه جند روز پیش مجلس با این واگذاری موافقت نمود . دلایل متعددی را می توان بر غیر کارشناسی بودن این مصوبه نام برد ولی ذکر همین نکته کافی است که وقتی وزارت رفاه بدون نظر سازمان بهزیستی وجامعه هدف که صاحبان اصلی تمامی این دغدغه ها هستند وحتی با وجود مخالفتهای متعدد کارشناسان وزارت رفاه چنین تصمیمی گرفته می شود مشخص است که اخر وعاقبت اینگونه سیاست ها چه میشود .امیدواریم که در مراحل بعدی این مصوبه مجلس تائید نشود وبه ویژه شورای نگهبان ودر نهایت مجمع تشخیص مصلحت به دلیل مغایرت این مصوبه با اصول 21و26,29 قانون اساسی ، تضاد با وظایف قانونی بهزیستی کشوردر حوزه های اجتماعی وتوانبخشی، ونادیده گرفتن منافع ومصالح جامعه هدف و... رد شود.
/ 0 نظر / 11 بازدید