انتخاب مديران<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

يكي از مباحث مهم وبحث برانگيز در حوزه مديريت نحوه انتخاب مديران بوده وهمواره نيز اين سوال مطرح بوده كه ايا عزل و نصب مديران در رده هاي مختلف در كشورمان از اصول صحيحي تبعيت مي كند و به جرات ميتوان گفت كه در موفقيت هر كاري مديريت نقش بسيار موثر و انكارناپذيري دارد . طبق تحقيقاتي كه در سال1382 در يكي از ا ستان ها انجام شد مهمترين عامل در ارتقاي بهره وري در توانبخشي مديريت بوده و شاهد هم بوديم كه در مقاطع مختلف عزل ونصب هاي سليقه اي و غير اصولي چه لطمه هاي جبران ناپذيري را در حوزه هاي مختلف وارد نموده و شايد هم بارها اين سوال را از خود پرسيديم كه در كشورهاي ديگر چگونه عمل مي كنند لذا اگر علاقمند به موضوعاتي مثل :

 

·        انتصابات دولتي

·        اصلاحات نظام اداري و كوچك سازي

·        اشنايي با سازمان شفافيت بين الملل و گزارشهايي از وضعيت فساد در كشورهاي مختلف

·        ارتقا پاسخگويي در المان

·        انتخاب ، انتصاب ، و تغيير مديران

 

مي باشيد مي توانيد به سايت معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي سري بزنيد .

 

      

                                      

/ 0 نظر / 4 بازدید