مدیریت وبهره وری زمان

یکی از معضلاتی که مدیران با ان مواجه اند وبا وجود اموزش ها وتلاش های جسته وگریخته ای که صورت گرفته ولی همچنان مشکل باقی است بهره وری زمان در مدیریت است وگاهی اوقات می شنویم مدیری ادعا می کند که اینقدر کار وتلاش می کنم که یک لجظه هم فرصت سر خاراندن ندارم وتمام شبانه روزم صرف امور اداره میشود  وبه ویژه در چند سال اخیر این گونه حرفها ونقل قول ها زیاد شنیده می شود مدیرکلی را می شناسم که همه افتخارش این است که تمام وقتش را دراداره ودرپشت میزش مشغول رتق وفتق امور ارباب رجوع است وحتی ناهارش را هم بسیار ساده ومختصر در پشت میزش صرف می کند که مبادا در کار ارباب رجوع اختلالی پیش بیاید و...ولی مجموعه تحت امرش به گونه ای است که روز به روز وضعیت اسفبارتری را تجربه میکند وعنقریب در حال متلاشی شدن و انفجار است .

در مقابل نظریه هایی مثل مدیریت قدم زن ویا مدیران شرکت های بزرگی را می بینیم که در دنیا دارند مدیریت می کنند و در همه جا  نمایند گیهای شرکت وموسسه شان را گسترش داده اند ولی با این وجود وقت اضافی نیز دارند به طوری که در برنامه های جاری شان به امور دیگری مثل کارهای خیریه ،تماشای انواع مسابقات ورزشی ،انواع مسافرت ها وتفریحات ، مطالعات زیاد و...می پردازند وجالب این که کارکنان تحت امرشان نیز از رفاه لازم برخوردارند .راستی تقاوت در کجاست ، وقتی در کشورمان مدیری با فلان نبروی متخصص به دلیل اینکه در باند وگروهش نیست ویا به دلیل خرده حسابهایی که از گذشته با اوداشته ویا به دلایل ساده اداری از حضور یک فرد متخصص وحتی فوق تخصص در یک مجموعه وحتی در یک استان که برای میلیونها نفر ضروری است ممانعت به عمل می اورد حالا هر چقدر این مدیر ادعا بکند که شبانه روز کار میکند چه فایده ای، ایشان که خوب است اگر تمام نوه ونتیجه هایش هم بخواهند میلیونها ساعت کار شبانه روزی بکنند باز جبران نخواهد شد واز این نمونه ها تا دلتان بخواهد زیاد است وشاید یکی از دلایل مهم این مشکلات فقدان یک راهبرد معین ومحکم ودر عین حال ضابطه مند در عزل ونصب مدیران است که حتی با جابجایی گروههای سیاسی در کانون های قدرت، نباید ذره ای خدشه به  چارچوب های ان وارد شود ،البته تلاش هایی صورت گرفته ولی متاسفانه در میدان عمل باز همان اش است وهمان کاسه، بگذریم مقاله ای را در سایت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دیدم که به موضوع بحث ما هم ارتباط دارد تحت عنوان مدیریت وبهره وری زمان که مطالعه اش می تواند مفید باشد لطفا"اینجا کلیک کنید.

http://management.ut.ac.ir/fa/hozeh/persons/edari/details.htm

 

/ 0 نظر / 6 بازدید