23 نکته برای ارائه خوب

در ماهنامه تدبیر (سازمان مدیریت صنعتی )شماره 175 مقاله ای از اقای علی افتحاری تحت عنوان 23 نکته برای ارائه خوب امده که جالب  وخواندنی است لطفا" اینجا کلیک کنید.

/ 1 نظر / 6 بازدید