بخش سوم تيم هاي سيار توانبخشي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

7) گروههاي امداد ونجات در سراسر كشور علاوه بر تجهيز به تكنولوژي ووسايل پيشرفته بايد اگاهي و علم لازم را در خصوص نجات حارثه ديدگان داشته باشند وچرا بايد يك گروه امدادي كه تازه با تاخير هم به صحنه حادثه رسيده در عمليات نجات خيلي از نكات ايمني را رعايت نكند ويا ماموران اتش نشاني كه بعد از يك ساعت به محل حادثه رسيده ا ند تازه متوجه شوند كه مخزن ماشين اب ندارد و ...

8) سازمان ها ونهادهاي درگير با اين موضوع بايد در قالب يك برنامه مدون كشوري كاركنند تا بهتر به نتيجه برسند . البته بيان اين مسئله نافي زحمات دستگاههايي مثل هلال احمر ،نيروي انتظامي ،بهداشت ودرمان ، بهزيستي ، ستاد هاي حوادث غيرمترقبه و صدا وسيما نيست ولي خلا يك برنامه كشوري منسجم وبه دور از هر گونه موازي كاري كه عزم راسخي را براي حل مشكل به دنبال داشته باشد كاملا" احساس مي شود

9) بايد بپذيريم كه توانبخشي در تمام مراحل ان نيازمند يك كار گروهي است حتي در تيم هاي سيار وبايد ياد بگيريم كه چگونه تيمي كار كنيم وهمديگر را در فرايند توانبخشي قبول كنيم ومتاسفانه اين اشكال از دانشگاهها شروع ميشود وبه واحد هاي اجرايي سرايت مي كند وگروههاي اموزشي دانشگاهها و گروههاي مختلف توانبخشي دستگاههاي اجرايي مثل جزيره هاي جدا ازهمي هستند كه هيچگونه ارتباطي با يكديگر ندارند .

10) نمي شود براي كليه تيم هاي سيار يك نسخه واحدي پيچيد بلكه با توجه به قابليت هاي هر استان وحتي شهرستان ها بايد تيم ها را سازماندهي نمود .

11)در تشكيل وهدايت تيم ها لازم است از قابليت دستگاههاي ديگر ونهادهاي مردمي حداكثر استفاده رابرد مثل جلب همكاري تيم هاي homevisit  بهداشت ودرمان

12) يكي از اقدامات مهم و موثر جهت باز تواني معلولين ضايعه نخاعي توانبخشي حرفه ا ي وبه ويژه براي معلولين شديد ايجاد اشتغال خانگي است ومددكاران تيم ها مي توانند با توجيه سازمان هايي مثل صنايع دستي ،فني وحرفه اي و صندوق فرصت هاي شغلي زمينه هاي ايجاد اشتغال انها را فراهم نمايند .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید