وسیله کمکی برای پوشیدن جوراب   

یکی از عزیزان ضایعه نخاعی تماس گرفتند ومشکلشان در خصوص پوشیدن جوراب را مطرح کردند ودر ضمن خواستند تصویری هم ازاین وسیله نشان دهیم .در پاسخ باید گفت افرادی که دچار آسیب نخاعی ویا معلولیت شدید جسمی وحرکتی هستند مثل افرادی که دچار MS هستند معمولا" نمی توانند خم شوند وجوراب بپوشند ،لذا استفاده از این وسیله کمکی می توانند بسیار مفید باشد تا فرد وابسته به دیگران نباشد .

روش ساخت این وسیله بسیار ساده است وهرکسی با ابتدایی ترین وسایل موجود در منزل می تواند این وسیله رابسازد وروش ساخت کامل ان را در کتاب وسایل کمکی که در  سایت بهزیستی کشور قابل دانلود است معرفی کردم وهمچنین سایت www.disabilityproducts.com در این خصوص می تواند خیلی کمک نماید.

 در این سایت تعداد زیادی از وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز معلولین جهت پوشیدن لباس،خوردن غذا،نوشتن،استفاده از لوازم آشپزخانه ، سرویس بهداشتی و...معرفی شده است.

لینک