معرفی چند کتاب در زمینه مناسب سازی   

   در چند سال اخیر تلاش های خوبی جهت معرفی استانداردهای مناسب سازی اماکن عمومی،فضاهای شهری وتجهیزات به عمل آمده وامیدواریم که همچنان این حرکت ها تداوم داشته باشد وسازمان های دولتی نیز که از امکانات لازم برخوردارند از این حرکت ها حمایت نمایند .

   در همین راستا با همکاری دوستان در سال های 1388و1389 سه کتاب با عناوین وسایل کمکی برای افراد با ناتوانی جسمی ،استانداردهای دسترسی واصول مناسب سازی وطراحی های فراگیر را با پشتیبانی بهزیستی کشور وبنیاد شهید وامور ایثارگران به چاپ رساندیم.در تمام این کتاب ها تلاش بر این بوده که مشکلات وراهکارها در زمینه مناسب سازی اعم از اماکن عمومی وفضاهای شهری وتجهیزات به زبان ساده وبا تصاویر ومستند معرفی شود وحد اقل خواننده با مطالعه کتاب با چارچوب های کلی مناسب سازی آشنا شود.

   در کتاب وسایل کمکی کلیه دستگاه ها ووسایل توانبخشی  که معرفی شده است علاوه بر کاربرد آن ،مواد اولیه مورد نیاز وروش ساخت با تصاویر وبه طور ساده توضیح داده شد تا برای همه افراد حتی کسانی که به صورت حرفه ای با وسایل توانبخشی آشنایی ندارند بتوانند با مطالعه کتاب نسبت به طراحی وساخت وسایل اقدام نمایند ووسایل توانبخشی که در کتاب معرفی شد بر اساس نیاز معلولین در استان های مختلف کشور انتخاب وتوضیح داده شود.

علاوه بر کتب اشاره شده دو کتاب در زمینه مناسب سازی توسط آقایان مهنس برجیان ومهندس جغتایی تالیف وترجمه شده است که منبع خوبی در خصوص آشنایی با آخرین ضوابط ومعیارهای جهانی مناسب سازی می باشد.

   کلیه کتابهای مذکور دربخش انتشارات  سایت بهزیستی کشور به صورت کامل قابل دانلود می باشد وامیدوارم که قابل استفاده برای علاقمندان باشد.

لینک