تصويری زيبا از درياچه مهارلو شيراز تقديم به شما

                          فرهيختگان هميشه سبز وابی

                         لطفاْ کليک کنيد

 

      

       

 

 

 

 

 

 

              

لینک