عناوین مطالب وبلاگ توانبخشی ومديريت

وسیله کمکی برای پوشیدن جوراب :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳٩٠
معرفی پورتال مناسب سازی :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳٩٠
معرفی چند کتاب در زمینه مناسب سازی :: شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳٩٠
تبریک سال نو :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ،۱۳٩٠
فرازی از رنجنامه یک معلول جسمی حرکتی :: جمعه ۳ خرداد ،۱۳۸٧
تبریک سال نو :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٧
درپیچ وخم موانع اداری :: سه‌شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٦
مطالب اموزشی در خصوص اسیب های نخاعی :: پنجشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٦
خلاصه کتب منتخب مدیریتی :: یکشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٦
روز جهانی معلولین :: یکشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٦
مدیریت وبهره وری زمان :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٦
معرفی سایت :: جمعه ۱۸ آبان ،۱۳۸٦
فیلم اموزشی در زمینه وسایل کمکی توانبخشی :: یکشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٦
معرفی سايت های ارتو پدی فنی :: پنجشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٦
يادداشتهای روزانه يک معلول :: دوشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٦
چگونه از پروتزخود مراقبت کنیم :: یکشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٦
کارگاه اموزشی مدیریت :: جمعه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٦
چگونه از بریس خود مراقبت کنیم :: چهارشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٦
مقاومت در مقابل تغییر :: جمعه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٦
طرحهای اجرایی وپژوهشی در توانبخشی :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
افزوده شدن برخی از واحدها به دروس دانشگاهی رشته های توانبخشی :: جمعه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٦
معرفی معاون جدید توانبخشی بهزیستی استان فارس :: پنجشنبه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٦
کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان :: چهارشنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٦
توانبخشي مبتني بر جامعه1 (C. B . R ) :: جمعه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٦
23 نکته برای ارائه خوب :: چهارشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٦
سال نو :: چهارشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٦
واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد :: یکشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٥
ثبت اختراع :: شنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٥
ادامه بحث یادداشت قبلی :: جمعه ٤ اسفند ،۱۳۸٥
تکه تکه کردن توانبخشی :: سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٥
مستند سازی :: جمعه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٥
توانبخشی ناشنوایان :: جمعه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٥
معرفی یک مقاله :: جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٥
معلولین ضایعه نخاعی ومشکلات درمان :: جمعه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٥
چگونگی برقراری ارتباط با ناشنوا :: شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٥
حکایت فیل وتوانبخشی :: پنجشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٥
فرازهایی از نهج البلاغه :: یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٥
مدیران :: دوشنبه ٤ دی ،۱۳۸٥
معرفی یک مجموعه اموزشی :: جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥
معرفی کتاب :: چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٥
روز جهانی معلولین :: شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥
سیاست های گذشته و حال :: سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥
همایش ملی مناسب سازی :: جمعه ٢٦ آبان ،۱۳۸٥
ادامه بحث قبلی :: چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥
توانبخشی ومعلولین روستایی :: دوشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٥
مدیریت توانبخشی :: چهارشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٥
مشارکت :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٥
برقراري ارتباط دلنشين تر با نابينايان :: دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٥
روز جهانی عصای سفيد :: شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٥
معرفي معلولين موفق در برنامه هاي سيما :: پنجشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٥
سرگذشت يک معلول موفق :: چهارشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٥
ادامه بحث سالمندان :: دوشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٥
روز جهاني سالمندان :: یکشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٥
ارتباط با ناشنوايان :: پنجشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٥
موسيقی وناشنوايان :: دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥
ادامه بحث قبلی :: دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥
هفته جهانی ناشنوایان :: شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٥
بيمه معلولين :: جمعه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٥
ابتكار در نصب بالابر :: دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٥
نواوری در توانبخشی :: جمعه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٥
اولويت ها در امور معلولين :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٥
نواوری :: یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٥
تشكر :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٥
ابداع دانشمندان ايراني ومعلولين ضايعه نخاعي :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٥
جمعه ٢۳ تیر ،۱۳۸٥ :: جمعه ٢۳ تیر ،۱۳۸٥
چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٥
دوشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٥
شنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٥
جمعه ٢ تیر ،۱۳۸٥ :: جمعه ٢ تیر ،۱۳۸٥
یکشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٥
جمعه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٥ :: جمعه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٥
دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥
شنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٥ :: شنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٥
دوشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٥
جمعه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥
شنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥
شنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥
شنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
پنجشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٥
دوشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥