روز جهانی معلولین   

12 اذر روز جهانی معلولان را خدمت همه این عزیزان تبریک عرض می کنم وبا گرامیداشت این روزامیدواریم که هر جه زودتر مشکلات این دوستان در کشورمان کمتر شود واین مهم میسر نمی شود مگر با برنامه ریزی دقیق واگاهانه ومستمر که لا زمه اش در درجه اول حضور افراد عالم ودلسوز وصاحبنظر در امور معلولین در مناصب مدیریتی می باشد ویقین بدانیم که این نکته شاه کلید همه قفل های ناگشوده در توانبخشی کشورمان می باشد واگر بتوانیم از اینجا شروع کنیم(البته شعارش را سالهاست که می دهیم ولی در میدان عمل چیز دیگری می بینیم)بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد ودیگر برای حقوق مسلم وبدیهی معلولان نباید اینقدر چانه زد،دیگر این همه از مناسب سازی صحبت نمی کنیم ،دیگر معلولان را سکوی پرتاب خودمان نمی کنیم و...انشاءالله روزی برسد که این ارزوهای به حق وقابل دسترس محقق شود.

لینک