افزوده شدن برخی از واحدها به دروس دانشگاهی رشته های توانبخشی   
 روز گذشته به اتفاق یکی از همکاران بازدیدی از منزل خانمی داشتیم که قریب به ده سال است مبتلا به MSاست به طوری که عملکرد اکثر اندامها را یا از دست داده ویا ضعیف شده ،که برخی از عوامل به نوع بیماری برمیگردد ولی بسیاری ازعوامل دیگر که موجب این وضعیت شده قابل پیشگیری بوده که اگر توجه کافی به انها می شد بسیاری از مشکلات بوجود نمی امد.
 در بررسی محیط فیزیکی منزل دیدیم که بسیاری از اصول مناسب سازی در جاهایی مثل سرویس بهداشتی ،اشپزخانه،اطاق ها،تخت هاو...رعایت نشده ودر نهایت در تمام امور وابسته به اعضای دیگر منزل هستند وبه ویژه به مادر وهمسرشان به گونه ای که مادر ایشان نیز در همین کمک کردن به درد شدید کمر دچار شده واگر روند کار منزلشان به همین روال ادامه پیدا کند باید یک نفر دیگر از مادر خانواده مراقبت کند.
یکی از جدی ترین معضل معلولین در گروه جسمی وحرکتی همین مشکلی است که در بالا به ان اشاره شد ومعمولا"هم به علت نوع معلولیت در شروع خیلی حاد نیست وبسیاری از امور شخصی وحتی منزل را می توانند انجام دهند ولی به مرور به علت عدم اگاهی از اصول ساده ای مثل مناسب سازی،ارگونومی(مهندسی انسانی)،وسایل کمکی ساده و...زمینگیر شده وکاملا"استقلال خود را از دست میدهندبه عنوان نمونه اکثر افرادی که دچار معلولیت ضایعه نخاعی شده بعد از چند ماه بی حرکتی اندامهایشان دچار انحراف های شدیدی می شوند که جهت بازگشت به حالت اول ماهها وسالها نیاز به خدمات توانبخشی دارند در صورتی که با اموزش وبکار گیری برخی از اصول ساده این مشکلات رخ نمی داد ولذا می بینیم که در این زمینه حتی کارشناسان رشته های توانبخشی مثل فیزیوتراپی،کاردرمانی وارتوپدی فنی هم که به نوعی با مباحث مطرح شده بایدارتباط داشته باشند بی اطلاعند واین مشکل از دانشگاهها شروع میشود ومتاسفانه در سیستم های ا جرایی ادامه می یابد واگر هم مطلبی در دانشگاهها تدریس میشود بسیار مختصر وغیر کاربردی می باشد ونیاز است که در این زمینه فکر جدی شود وخسارت این چرخه معیوب هم به معلولین وخانواده هایشان وهم به جامعه وارد می شود،لذا علاوه بر دانشگاهها سازمانها ودستگاههای اجرایی مثل بهزیستی وبنیاد شهید وامور ایثارگران نیز باید به این مقوله ها اهتمام جدی داشته باشند وباید بپذیریم که کارهای زمین مانده اینچنینی زیادی در توانبخشی داریم که هنوز اهمیت انها برای ما روشن نشده مثل بهداشت روانی در وسایل کمکی توانبخشی .بنابر این لازم وضروری است که همه تلاش کنیم تا بتوانیم از این نقایص بکاهیم حتی کارشناسان رشته های مختلف توانبخشی که فقط به اموخته های دانشگاهی خود بسنده نکنند وبه دنبال تحقیق وپژوهش در اینگونه مباحث باشند.
لینک
   معرفی معاون جدید توانبخشی بهزیستی استان فارس   
دیروز طی مراسمی ضمن تقدیر از زحمات چندین ساله جناب اقای عرب ،اقای دکتر صادقی به عنوان معاون جدید توانبخشی استان معرفی شدند.
در همینجا وظیفه خود می دانم که از تلاشهای صادقانه وپرشوروبا احساس مسئولیت بسیار بالای اقای عرب تشکر کنم ودست اوردهای موفقی هم در زمینه توانبحشی داشتند که برخی از انها در کشور منحصر به فرد می باشد ومی تواند الگوی مناسبی برای سایر استانها باشدوامیدوارم که جامعه توانبخشی کشور بتواند در اینده از تجارب ارزشمند ایشان بهره لازم را ببرد ونیز ارزوی توفیق وپیشرفت روز افزون امور توانبخشی استان رابرای اقای دکتر صادقی با حفظ وارتقای موفقیت های گذشته ونیز تلاش وبرنامه ریزی مستمر جهت رفع نقایص موجود را ازخداوند متعال دارم وباید به سمتی حرکت کنیم که همه این امدن ها ورفتن ها در توانبحشی  یک هدف مشترک را دنبال نمایند که همان کاستن از درد ورنج معلولین عزیز کشورمان می باشد .
لینک
   کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان   
همانطوری که در روزهای اخیرمطلع شده اید کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان برای امضاء وبه دنبال ان تعهد کشورها جهت رعایت حقوق معلولین در مقر مجمع عمومی سازمان ملل گشوده شد که امیدواریم هر چه زودتر ایران نیز به جمع کشورهای امضاء کننده ملحق شود هر چند که با مصوبه اخیر مجلس عملا" شرایط تضمین اجرای تعهدات این کنوانسیون در کشورمان مشکل شده ولی با این وجود امیدواریم که این حرکت جهانی موجب شود که ما هم تجدید نظری در سیاست هایمان داشته باشیم.
لینک
   توانبخشي مبتني بر جامعه1 (C. B . R )   

توانبخشي مبتني برجامعه يك روش و راهبرد در ارائه خدمات توانبخشي به افراد معلول جامعه مي باشد . تعداد كشورهايي كه براي بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي افراد داراي ناتواني توانبخشي مبتني بر جامعه را برگزيدند رو به افزايش است . در اين روش تلاش مي شود تا افراد ، خانواده ها و اجتماع اين موضوع را بپذيرند كه افراد داراي ناتواني مي بايست از حقوقي برابر با سايرين برخوردار باشند و سعي مي شود تا ابتدا در نگرش و برخورد افرادي كه با موضوع مرتبط با معلولين تماس مستقيم دارند تغييرات مثبت ايجاد نمايد.
 بررسي ها اثبات كرده كه صرفاًُ استقلال عملكردي و اقتصادي معلولين حتي در كشورهاي صنعتي و پيشرفته نيز نمي تواند موجب ايجاد برابري فرصت براي آنها شود . توانبخشي مبتني برجامعه شامل تمام خدمات دولتي و غير دولتي مي باشد كه در اختيار معلولين قرار مي گيرد و افراد و جوامع مسئوليت بهبودي زندگي اعضاي خود را كه ناتواني دارند به عهده مي گيرد و افراد متخصصي كه در بيرون از اين محيط ها كار مي كنند از تلاش هايي كه در جامعه جريان دارد پشتيباني مي كنند .
در سال 1989 اولين مجموعه آموزشي تحت عنوان آموزش در جامعه براي كمك به افراد معلول توسط پروفسور هلاندر در سازمان بهداشت جهاني2 (W H O ) مطرح و در اختيار كشورهاي عضو قرار گرفت . انگيزه سازمان بهداشت جهاني در ابداع طرح توانبخشي مبتني بر جامعه ، به دليل شكاف وسيع بين خدمات مورد نياز افراد معلول و آنچه كه در اختيار آنها قرار داده مي شود بود اين شكاف به ويژه در كشورهاي در حال توسعه وزير سطح توسعه در بعد توانبخشي اجتماعي بسيار گسترده تر است چرا كه مدل فردي و سنتي مبتني برسياستهاي يك جانبه نگري با ديد پزشكي خدمات تنها به مداوا ، تعديل و اصلاح فردي مي پرداخت .
 اصول كلي توانبخشي مبتني بر جامعه عبارت است از مساوات ،عدالت اجتماعي ، تلفيق . همبستگي وكرامت انساني .
 اهداف توانبخشي مبتني برجامعه عبارت است از :
تغيير و تحول در نگرش و رفتار جامعه نسبت به معلولين
 دستيابي به استقلال فرد معلول در جامعه تا حد امكان
 انتقال اطلاعات مربوط به بهداشت و معلولين به افراد جامعه
 كمك در جهت تغيير دادن معلولين از دريافت كننده صرف خدمات به افرادي كه در برنامه ريزي توانبخشي و اجراي آن نقش ايفا مي نمايند .
تدارك و گسترش خدمات بهداشتي مناسب براي معلولين در سطح جامعه
 انتقال اطلاعات مناسب براي معلولين
 گسترش خدمات توانبخشي مناسب .
 لازم به ذكر است مجموعه آموزشي توانبخشي مبتني برجامعه تحت عنوان آموزش در جامعه براي كمك به افرد معلول كه حاوي مطالب ساده و روان جهت آموزش افراد ناتوان ،خانواده آنها و جامعه به منظور توانمند سازي و پيوستن افراد ناتوان به جامعه مي باشد توسط بهزيستي تهيه شده كه شامل 35 جلد كتابچه در زمينه مباحث مختلف توانبخشي و انواع معلوليت ها است.
 در حال حاضر طرح توانبخشي مبتني برجامعه با همكاري سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در تمام استان هاي كشور و در برخي از شهرستانها در حال اجرا مي باشد و در برنامه هاي آتي بهزيستي كشور پيش بيني شده كه با توجه به ضرورت و اهميت برنامه و موانعي كه جهت گسترش آن در سيستم فعلي وجود دارد خدمات توانبخشي مبتني برجامعه از طريق مجتمع هاي خدمات بهزيستي روستايي و دهياري ها و شهرداريها گسترش يابد . افراد گروههاي شركت كننده در برنامه توانبخشي مبتني بر جامعه :
افراد معلول :
 افراد داراي معلوليت به دليل تجارب عملي و آگاهيهاي دقيقي كه درزمينه مسا ئل و مشكلات معلولين در صحنه هاي مختلف اجتماعي دارند نقش فعالي در روند توانبخشي مبتني برجامعه دارند .
 خانواده افراد معلول :
به دليل اينكه خانواده نقش اصلي را درمراقبت وحمايت و نيز بيشترين ارتباط را با فرد معلول دارد بنابر اين به صورت جدي بايد در برنامه توانبخشي درگير شود .
 اعضاي جامعه :
 افرادي هستند كه درمحل زندگي معلول هستند و از شرايط اجتماعي ،اقتصادي و امكانات محل زندگي معلول و جامعه و نيز روش هاي موثر در حمايت از معلول آگاهي دارند و مي توان در اكثر امور توانبخشي و حمايتي به عنوان يك عضو فعال از آنها بهره گرفت مثل روحاني ،معلم ، اعضاي شوراي روستا ،معتمدين محل .
 بخش هاي دولتي و غير دولتي :
 تأثير بخش دولتي و غير دولتي در توسعه و استمرار برنامه توانبخشي در ابعاد مختلف غير قابل انكار است از جمله در زمينه حمايت مادي ،تدارك امكانات و خدمات ،آموزش ، هدايت و هماهنگي  افراد متخصص:
 كساني هستند كه اطلاعات و مهارت ها و خدمات تخصصي را در اختيار گروههاي مختلف شركت كننده در برنامه توانبخشي مبتني برجامعه قرار مي دهند .
بديهي است اولويت اجراي طرح توانبخشي مبتني برجامعه درروستاهاست زيرا تا كنون خدمات مرسوم توانبخشي چه در حيطه وظايف بهزيستي و چه در حيطه وظايف سازمان هاي ديگر عموماً در شهرها ارائه مي شد و معلولين ساكن روستا ها در صورت عدم مراجعه به شهرها كه آن هم هزينه هاي بسيار سنگيني را به معلول و خانواده وي تحميل مي كند از دريافت خدمات محروم هستند و با توجه به اينكه بيش از 1/3 ا ز جمعيت ايران ساكن روستاها هستند اهميت اجراي برنامه توانبخشي مبتني برجامعه بيش از پيش نمايان مي شود . آمارهاي جهاني نشان مي دهد كه80 در صد از افراد ناتوان ، در مناطق روستايي كشور هاي در حال توسعه زندگي مي كنند و به همين جهت ارائه خدمات توانبخشي در روستاها يكي از برنامه هاي سازمان بهداشت جهاني در طي سالهاي گذشته بوده است .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1-community based rehabilitation
2-world health organization    

لینک