همایش ملی مناسب سازی   
همان طوری که مطلعید اولین همایش مناسب سازی به همت همکاران بنیاد شهید وامور ایثارگران در هفدهم ماه جاری برگزار گردید ، قبل از برگزاری همایش قصد داشتم مطلبی را در خصوص همایش ونیزمناسب سازی به دلیل اهمیت ان وبه عبارتی مشکلات عدیده ای که در این مقوله پیش روی معلولین ،جانبازان وسالمندان وجود دارد بنویسم ولی به دلیل مشغله های زیاد به ویژه در یک ماه اخیر وبرنامه های مختلفی که به بسیاری از دوستان قولش را داده بودم وبا وجود حذف یکی دو ساعت از خواب پنج ساعت در شبانه روز ولی باز هم شرمنده تعدادی از دوستان شدم ودر همین جا عذر خواهی می کنم این امکان میسر نشد ،ولی فرصت خوبی فراهم شد تا بعد از برگزاری همایش این مطلب را بنویسم .
در ابتدا تشکر وخسته نباشید عرض می کنم خدمت همه دست اندرکاران همایش وبی شک زحمات شبانه روزی زیادی کشیده شد تااین گردهمایی که محاسن بسیار زیادی داشت از جمله گستردگی وتنوع مقالات ،شرکت مسئولین رده بالای کشوری ،منابعی که در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت،پذیرایی مناسب و... صورت گیردواشکالاتی هم که وجود داشته خیلی به چشم نیاید وبا توجه به شناختی که از برخی مجریان اصلی همایش دارم که اکثرا"از فعالان پژوهشکده مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان هستند از هر پیشنهاد وانتقادی استقبال خواهند کردلذا بیان نکات زیر نفی زحمات ارزشمند،ومحاسن همایش نمی باشد.
  •  فرصت زمانی بین اطلاع رسانی ومهلت ارسال مقالات بسیار کم بوده به طوری که وقتی اطلاعیه همایش از طریق ادارات کل امور ایثارگران استان ها دریافت شد چند روزی از زمان تعیین شده باقی نمانده بود.
  •  دبیر خانه همایش باید چهارچوب یا فرمتی را برای تدوین ساختاری مقالات تعیین می کرد تا بر اساس ان شرکت کنندگان مقالات خود را تنظیم می کردند
  •  مکان همایش متناسب با عنوان همایش نبود لذا در یک چنین اجتماعی بهترین الگو وتاثیر گذاری را مکان همایش می تواند داشته باشد که از هر نظر مناسب سازی شده باشد وباخلاقیت هایی که می توان در این الگوسازی وبه عبارتی اموزش عینی اعمال نمود مثل تهیه ماکت های مختلف،نصب تابلو های راهنما به خط بریل و..اثر بخشی همایش را افزایش داد.ودر همین جاوخارج از بحث همایش به این نکته اشاره کنم که بعد ازچندین سال از تصویب مصوبات دولتی وقوانین متعددی که در زمینه مناسب سازی داریم دور از انتظار است که سازمان هایی مثل بهزیستی ،بنیاد شهید وامور ایثارگران ،سازمان استثنایی،مسکن وشهرسازی هنوز در مناسب ساز ی واحدهای زیر مچموعه خود مانده اندواصلا"قابل توجیه نیست.وچگونه می خواهند به دستگاههای دیگر بگویند که چرا مناسب سازی نمی کنید.
  •  در داوری وانتخاب مقالات برتر به نظر میرسد ممیزی دوستان بیشتر تحت تاثیر القاب وجایگاه افراد بوده تا علمی وکاربردی بودن و...مقالات
  •  در انتخاب موضوعات وبه عبارتی محورهای محتوایی مقالات بسیاری از مشکلات واولویت ها لحاظ نشد.
در خاتمه چند پیشنهاد را خدمت دوستان میدهم امیدوارم قابل انجام باشد.
  •  متن کامل مقالات به صورت کتاب دراید که یقینا"چندین هزار صفحه ویا چند جلد خواهد شد تا در اختیار علاقمندان قرارگیردوباتوجه به کمبود منابعی که در زمینه مناسب سازی در کشورداریم این جرکت می تواند بسیار مفید باشد
  •  بسیاری از مقالات ارتباط مستقیمی با برخی از دستگاهها داشته که می توان انها را در اختیارشان قرار داد تا نسبت به رفع اشکالات اقدام نمایند.
  •  همایش به صورت سالانه ویا دوسالانه به طورمنظم برگزار شود
  •  در صورت برگزاری همایش در سالهای اتی ازچند ماه قبل در خصوص ساختار محتوایی همایش نیاز سنجی صورت گیرد.
  •  ارزیابی همایش به اطلاع عموم رسانده شود .
لینک
   ادامه بحث قبلی   
 در بحث توانبخشی روستا به جای ان که بخواهیم به کارایی و بعد مادی قضیه نگاه کنیم باید بیشتر به حقوق روستائیان نگاه کنیم اینکه انها نیز به عنوان اعضای جامعه همانندساکنان شهرها حق دارند از خدمات تخصصی توانبخشی نیز بهره مند گردند واین بهره مندی الزاما" به این مفهوم نیست که همه نوع مراکز تخصصی توانبخشی باید در روستاها راه اندازی شود وعملا" امکان ان نیز وجود ندارد ، ودر مقابل ما نیز نباید صورت مسئله را پاک نمائیم ، و به نظر می رسد تاکنون  خدماتی که در روستاها ارائه می شد خدمات مورد انتظار نبوده وبیشتر دستخوش سیاست های سلیقه ای ومقطعی بوده تا یک نظام پویا وبا ثبات ، لذا باید از ظرفیتهای مختلف موجود در جامعه بهره برد ، مثل گروههای خیرین ، بخشهای غیر دولتی، تشکلهای مردمی ... ودر مقابل به فکر تجهیز وبهینه کردن پایگاههای در اختیار بود تا حقوق واقعی توانبخشی روستائیان تامین شود وحد اقل توقعی را که می توان انتظار داشت به اندازه جمعیت روستا 1/3امکانات ،اعتبارات وبرنامه ریزیها در تمام ابعاد به روستاها اختصاص یابد.وامیدواریم دوستانی که تلاش می کنند این کار را به یک جایی برسانند در فعالیت هایشان موفق باشند و باز دچار مشکلات قبلی نشویم.
لینک
   توانبخشی ومعلولین روستایی   
به دعوت همکاران ستاد برنامه ریزی روستایی بهزیستی کشور در همایش سه روزه ای که برای کارشناسان مسئول استان ها از 8/20برگزار شد شرکت نمودم .موضوع سخنرانی من ضرورت بهره گیری از مجتمع های روستایی وبرنامه های توانبخشی در روستا بوده است که خلاصه ای از مطالب ارائه شده به شرح زیر می باشد.
                                         فرصت ها را از دست ندهیم
یک موسسه بین المللی تولید وفروش کفش برای بازار یابی دو نفر از کارکنان خود را به یک کشور افریقایی به فاصله یک ماه اعزام نمود اولی بعد از بازدیداینطور گزارش داد، ”این کشور بازار مناسبی برای عرضه محصولات ما نیست چون مردم اینجا اصلا” کفش نمی پوشند، و دومی پس از بازدید اینگونه اعلام نظر کرد،”این کشور بازار بسیار مناسبی برای عرضه محصولات شرکت است زیرا مردم اینجا تاکنون کفش نپوشیده اند لذا موقعیت بسیار خوبی است که کفش ها یمان را به پایشان کنیم.
ما باید همیشه نگاه مثبت به داشته ها ومنابع در اختیار خود داشته باشیم وبه اصطلاح نیمه پر لیوان را نگاه کنیم . و برای ایجاد یک فرصت باید فرصت دان ، فرصت بین،فرصت یاب وفرصت شناس بود تا بتوان فرصت ساز شد
 با توجه به گران وكمياب بودن خدمات توانبخشي وازان سواجتناب ناپذير بودن پديده معلوليت به دليل ازدياد جمعيت،پيشرفت علم وتكنولوژي،افزايش سوانح وحوادث،ارتقاي سطح بهداشت بیماریهای ناشی از الودگی ها،تغییر هرم سنی جمعیت و...نه تنها هر ساله از تعداد معلولين كاسته نمي شود و نخواهد شد بلكه شاهد ازدياد جمعيت معلولين در كشور هستيم ودر مقابل عدم رشد امكانات واعتبارات متناسب بارشد جمعيت معلولين روز به روز سطح كمي وكيفي خدمات راكاهش مي دهد مگر اينكه به فكر چاره با شيم واز پتانسيلها وقابليت هاي در اختيارمان ونيز موجود در جامعه حداكثر بهره مفيد را ببريم ويكي از ان منابع موجوددر اختيار، كه متاسفانه تاكنون استفاده بهينه اي از ان نشده ودر طول سالهاي گذشته نيز بيشتر دستخوش فراز ونشيب وسياست هاي سليقه اي بوده تا يك راهبرد معين وباثبات، مجتمع هاي خدمات بهزيستي روستایی بوده است.
                                         نظام هاي ارائه خدمات توانبخشي
 همانطوري كه مطلعيد سه سيستم ارائه خدمات توانبخشي يعني مبتني برموسسات،فراموسسه اي ومبتني برجامعه دردنيا وجود دارد ودر ايران نيزتجربه هر سه نظام را داريم هر چند در جا ومكان خود در اكثر مواقع به كار گرفته نشدكه يكي از تبعات ان اختلاف بسيار زياد سطح خدمات در شهرها وروستاها مي باشد،به عنوان نمونه در مقطعي رشد قارچ گونه مراكز توانبخشي ويا همان سياست مبتني بر موسسات را داشته ايم بدون اينكه امكان ايجاد انها در روستاها فراهم باشد وازان سو نيزگسترش خدمات در دو سيستم ديگر كه تا حدودي مي توانست از عميق ترشدن اختلاف سطح خدمات بين شهر وروستابكاهد بسيار كند ودر بسياري از جاها ناكارامد بوده مثل تيم هاي سياري كه به روستاها اعزام مي شدند .
 مشكلات ومحدوديت هاي نظام هاي ارائه خدمات توانبخشي جهت اجرادر روستاها
 • فقدان جايگاه اداري وتشكيلاتي واعتباري لازم جهت ايجاد مراكز توانبخشي در روستاهادرسيستم مبتني بر موسسات
• گران وخارج ازتوان دولت بودن اجراي سسيتم فراموسسه اي وطبعا”محدوديت در گسترش خدمات از اين طريق
• فراهم نبودن بستر لازم جهت حضور نيروهاي تخصصي توانبخشي درروستا
ا • فقدان همكاري مناسب دستگاههاي ديگرجهت گسترش خدمات توانبخشي به روش مبتني بر جامعه
• كمبود منابع وامكانات در روستاها
 • فقدان پایگاه جامع اطلاعاتی
 • فقدان یک برنامه راهبردی (جامع وسیستمی)
                                              امارها

 ~70000-50000 افزایش سالیانه جمعیت معلولین کشور
720 ~میلیارد ریال حداقل هزینه اضافی سالیانه موردنیاز برای معلولین جدید(ماهیانه یک میلیون ریال برای هرمعلول)
 14/9% (8%کل افراد تحت پوشش بهزیستی) معلولین تحت پوشش روستایی درطرح c.b.r از کل شناسایی شده در روستاها
2/5% رشد جمعیت سالمندی
برآورد سالمندي در ايران • سال 1384 : بالغ بر 6/8 درصد جمعيت كشور 4/700/000 نفر
• سال 1388 : 7/6 درصد جمعيت كشور 5/700/000 نفر
• سال 1400 : بيش از 10 درصد
• سال 1430 : 23 درصد جمعيت كشور 26 ميليون نفر
 برآورد جمعيت كشور برحسب مناطق شهري و روستايي در سال 1384 روستايی شهری کل استان 22817160، 45650253 ،68467413 کل کشور .1173395 2326788 3500183 آذربايجان شرقی 1212206 1737220 2949426 آذربايجان غربی 551018 706606 1257624 اردبيل 904740 3549855 4454595 اصفهان 237567 307526 545093 ايلام 315038 501077 816115 بوشهر 1622460 10528282 12150742 تهران 410131 431871 842002 چهار محال و بختياری 1729636 3473134 5202770 خراسان رضوي 257146 253072 510218 خراسان جنوبي 420498 366420 786918 خراسان شمالي 1456268 2889339 4345607 خوزستان 423255 547691 970946 زنجان 144763 444749 589512 سمنان 1150519 1139557 2290076 سيستان و بلوچستان 1785719 2600150 4385869 فارس 362673 804188 1166861 قزوين 58972 1005484 1064456 قم 612545 961573 1574118 کردستان 875078 1557849 2432927 کرمان 645590 1292470 1938060 کرمانشاه 330474 364625 695099 کهگيلويه و بويراحمد 1086988 1323535 2410523 گيلان 884564 752499 1637063 گلستان 706386 1052242 1758628 لرستان 1349528 1469303 2818831 مازندران 434785 926609 1361394 مرکزی 747649 567018 1314667 هرمزگان 730269 1008503 1738772 همدان 197300 761018 958318 يزد
                                         تحلیلی اجمالی از امارواطلاعات
 • در صورت فقدان برنامه ریزی وتدابیر لازم در سال های اتی با بحران وبه عبارتی با فاجعه مواجه خواهیم شد. • در صورت عدم توجه کافی به روستا ها هر ساله شکاف بین سطح خدمات ارائه شده درشهروروستا عمیق تر حواهد شد. • واقعیت این است که منابع وتوان دولت محدود است پس حداکثر استفاده را باید از منابع موجود برد ودر عین حال به خلق فرصت های جدید پرداخت،چگونه،چطور،ودر چه زمانی ؟ • مشکلات بسیار جدی است پس به خود ائیم وبه نظر می رسد راه دومی وجود ندارد .
با توجه به دلايل اشاره شده از جمله محدوديت منابع وامكانات ،ظرفيت هاي بلااستفاده،امارواطلاعات وپژوهشهاي انجام شده درروستاهادرابعاد مختلف واز ان سونياز به يك برنامه جامع واينده نگر كه بتواند فاصله بين عرضه وتقاضا را در خدمات توانبخشي مورد نياز در روستاها كاهش دهد مطلوبترين وسهل الوصول ترين راه،استفاده مفيدتر وبهينه تر از مجتمع هاي خدمات بهزيستي روستايي وشناسایی وهدایت منابع جدید در این راستامي باشد. 


                                                  پیشنهادات
 راهکارها را می توان در دو بعد ظرفیت سازی درون وبرون سازمانی خلاصه نمود واز انجایی که بسیاری از این موارد پیشنهادی در هر دو بعد قابل تعریف است لذا به صورت ترکیبی وبه طور اجمال به انها اشاره نمود.
 تغییر نگرش درون وبرون سازمانی در سطوح مختلف وبه عبارت دیگر تغییر نگاه دست چندمی به جامعه هدف روستایی(واقعیت های باطنی حاکم ،چیزی جز گفته ها وظواهررا حکایت می کند)  تشکیل شورای سیاستگذاری با حضورنمایندگان کلیه معاونت ها
طراحی شبکه جامع توانبخشی (شهری وروستایی)
 ثبات مدیریتی
 طراحی یک راهبرد علمی وسیستمی ومعین وباثبات
 تمرکز زدایی وبهینه سازی
 تقویت تشکیلات وبودجه واعتبارات
 تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی
 فراهم نمودن بستر لازم جهت حضورمردم وبخش های غیر دولتی در روستاها جهت ارائه خدمات تخصصی وغیر تخصصی توانبخشی
ارتقای سطح علمی روستایاران وبرنامه ریزی جهت حضور متخصصین توانبخشی در روستاها با اجرای طرحهایی مشابه پزشک روستا
 حاکم شدن نگاه پیشگیرانه وتوجه علمی وعمیق به اسیب ها به جای صرف تمام توان در اسیب دیدگان
 برقراری یک نظام بیمه ای جامع روستایی در کلیه ابعاد
 پرداختن به مقوله حوادث غیرمترقبه ومعلولین در روستاها
لینک
   مدیریت توانبخشی   
مدتی است که وبلاگ مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به همت جناب اقای دکتر کمالی وجمعی از دانشجویان وفارغ التحصیلان این رشته راه اندازی شده است ودر همین جا به همه این دوستان تبریک وخسته نباشید عرض می کنم وارزوی توفیق وسربلندی در این راه ارزشمند را برای انها دارم. به جرات می توان گفت یکی از مشکلات اصلی توانبخشی در کشورمان مدیریت است واین مشکل ریشه دار است وبه حزب وگروه خاصی نیز تعلق ندارد ودر تحقیقات مختلفی هم که تاکنون انجام شده این ادعا اثبات شده است ،وسالهاست که توانبخشی کشورمان از این ناحیه لطمه های جبران ناپذیری را به خود می بیند ومی طلید علل وعوامل مترتب بر ان علمی وجسورانه بررسی شود و همواره نیز گفته ایم که این حوزه باید از اسیبهای سیاسی مصون بماند تا شاهد پیشرفت ان باشیم واگر می بینیم گاهی اوقات بده وبستان ها ، وعده ووعیدها وسلیقه های شخصی سیاسی شیرازه وتاروپودتوانبخشی را نیست ونابود میکند ویا در عزل ونصب افراد در این حوزه بسیار کجروی می شود حضور کمرنگ وتعداد کم فارغ التحصیلان رشته های مختلف توانبخشی وبه خصوص مدیریت توانبخشی میباشد وبا فارغ التحصیلی هر چه بیشتر دانش اموختگان این رشته در اینده، مدیریت های توانبخشی در سازمان های مختلف به انها سپرده خواهد شدویکی از مولفه های اصلی این انتقال قدرت خود تحصیل کرده های این رشته می باشند که می توانند با مجهز نمودن خود به علم روز همراه با احساس تعصب ومسئولیتی که در انهاوجود دارد روند ان را تسریع نمایند وتجربه نیز اثبات کرده که اکثر سیاسیون برای حفظ موقعیت خود هم که شده در یک چنین شرایطی سعی میکنند از انها استفاده کنند مگر گروه ویا دسته های خاصی که به هیچ صراطی مستقیم نیستند ومی طلید به طور مفصل درخصوص انها صحبت کرد ،لذا اگر پای این دوستان به سازمان ها ومراکز مختلف باز شود شرا یط مطلوب تر خواهد شد . امیدواریم این حرکت را که دوستان در دانشکده توانبحشی اغاز نمودند الگویی باشد برای سایر گروههای توانبخشی وبه خصوص گروه مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی به دلیل موقعیت خاص سازمان بهزیستی در این ارتباط ، وبه طور قطع یقین با گسترش اینگونه فعالیتها جلوی بسیاری از انحرافات ،دوباره کاریها ، سپردن مسئولیت به افراد نالایق و...گرفته خواهد شد . واز ان سو هم به مدیران سیاسی می گوئیم که با نگاه منصفانه به دور وبر خود نگاه کنید افراد شایسته زیادی را خواهید دید که می توانید از انها استفاده کنید وبرای خودتان هم خوب است . ادرس وبلاگ را درستون لینک دوستان قرار دادم ومطالعه ان را به همه همکاران توانبخشی توصیه می کنم ویکی از ویزگیهای ارزشمند این وبلاگ تعداد زیاد نویسندگان وانجام یک کار تیمی با حضورکاشناسان رشته های مختلف توانبخشی می باشد که می تواند بر کمیت وکیفیت مطالب بسیار بیفزاید .
لینک
   مشارکت   
یکی از مسائلی که سالهاست جامعه نیازمندان کشورمان را رنج می دهد جلب مشارکت مردم با ضعیف وقابل ترحم جلوه دادن انها می باشد هر چند که در سالهای گذشته تلاشهای زیادی صورت گرفته تا این تفکر رنگ ببازد ولی بازدر گوشه و کنار کشورمان گاها" شاهد اینگونه حرکتهای نا مطلوب هستیم وضروری است که دست اندرکاران ، به ان بیشتر توجه کنند در روز عید فطر امسال که لازم است در همینجا تبریک عرض کنم خدمت همه هموطنان عزیز ،وان شاء الله توانسته باشیم از این ضیافت الهی بهره لازم را برده باشیم، بازشاهد بودیم که در جمع اوری فطریه متاسفانه برخی از متصدیان صندوقها جملاتی را بر زبان جاری می کردند که بسیارنامناسب بوده ، لذا ضروری است که مسئولین امر به این مسئله توجه کافی داشته باشندودر انتخاب افراد دقت نظربیشتری داشته باشند وچه ایرادی دارد که به جای بزرگ جلوه دادن کمبودها وناتوانی ها که می توانددر هرکسی وجود داشته باشد به معرفی توانائیها وقابلیت های جامعه هدف بپر دازیم به طوری که مردم بدانند با همکاری وهمراهی انها زمینه های رشد وتعالی علمی وفرهنگی واجتماعی و... افراد فراهم می شود واینگونه کارها که نمود واثرات عینی مشارکت را در جامعه نمایان می سارد نه تنها اعنماد بیشترو رضایت وخشنودی جامعه را فراهم می نماید بلکه سمت وسوی هدفداری را برای مشارکت کنندکان تر سیم می کند.لذا نباید با اقدامات نسنجیده این پشتوانه عظیم را از دست بدهیم وبا دقت واطلاع رسانی واموزش افراد، مفهوم وجایگاه والای مشارکت را با تعاریف صزفا" مادی وان هم از نوعی که بیان شد تنزل ندهیم .وگاهی این کجروی ها تا حدی پیش می رود که علاوه بر جامعه هدف چهره ان سازمان ودستگاه مربوطه را نیز کاملا" تخریب می نماید. .
لینک