بيمه معلولين   

چند روز پيش خدمت يكي از عزيزان معلول  ورزشكاربوديم وناراحت بود از وضعيت ماشينش و گواهينامه اي كه راهنمايي ورانندگي برايش صادر كرده ايشان مي گفت به دليل محدوديتي كه در اندام تحتاني دارم بر روي گواهينامه ام شرايط خاصي قيد شده كه به هيچ وجه براي من امكان پذير نيست كه ان شرايط را براي خودروام فراهم نمايم واز ان طرف هم اگر مشكلي پيش بيايد به دليل فقدان تجهيزات لازم در خودرو بيمه خسارتي پرداخت نمي كند لذا به اين نتيجه رسيدم كه ماشينم را بيمه نكنم واين مشكل براي خيلي از معلولين نيز وجود دارد . البته من خدمتشان عرض كردم به صلاح نيست بدون بيمه رانندگي كنيد ولي ايشان هم حرفهاي زيادي داشتند از جمله مشكلات اقتصادي جهت تهيه خودرو دنده اتوماتيك ، مشكلات تردد بدون خودرو شخصي، فقدان مراكز مجهز واستاندارد جهت مناسب سازي خودروها ، مشكلات كاري و... كه البته همه اينها در جاي خود نياز به بررسي و كالبد شكافي دارد كه چرا بايد اين چنين باشد وراستي چرا بايد يك شهروند علي رغم اين كه مي داند رانندگي بدون بيمه چه مشكلاتي دارد ولي به دليل نيازي كه دارد مجبور مي شود همه تبعات را به جان بخرد و...

       يادم نمي رود دو سال پيش براي اجراي طرح گردشگري معلولين به هر شركت بيمه گري كه براي بيمه حوادث مراجعه مي كرديم امتناع ميكردند و مي گفتند براي ما مقرون به صرفه نيست وريسك اين نوع بيمه ها بسيار بالاست و بگذريم از اينكه چه توجيهاتي را وبه زعم خود منطقي مطرح مي كردند.

      اگر كمي تعمق كنيم مي بينيم در زمينه هاي ديگر نيز در ارتباط با بيمه كه بايد جداقل همسان با افراد غير معلول در خدمت معلولين باشد دركشورمان مشكل داريم از جمله وسايل كمكي توانبخشي كه جزء گرانترين وسايل پزشكي هستند ولي عملا" تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند وسازمانهايي مثل تامين اجتماعي هم كه ادعاي كمك در اين زمينه را دارند تعرفه هاي بسيار پايين ومربوط به چندين سال پيش را ملاك قرار ميدهند به طوري در بخشهاي هزينه بري مثل اندامهاي مصنوعي كه بايد افراد تحت پوششان از حمايت لازم برخوردار باشند كارايي لازم را ندارد وهمين مشكلات به وضوح در بسياري از زمينه هاي ديگر نيز وجود دارد و ضروري است كه دولت به مسئله بيمه معلولين با جديت  واحساس مسئوليت بيشتري نگاه كند واگر دولت شرايط لازم را براي تحقق اين مهم فراهم كند  هم براي خودش مفيد است كه از تصدي گري دستگاههاي دولتي مرتبطي كه بايد خدمات اشاره شده  را ارائه دهند  مي كاهد وهم اينكه با تعريف خدمات مورد نياز معلولين در قالب بيمه حق انتخاب براي معلو لين فراهم ميشود ودر حال حاضر بسياري از خدمات به صورت تحميلي وبدون حق انتخاب ارائه ميشود .                  

لینک
   ابتكار در نصب بالابر   

دو تصوير سمت راست مربوط به بالابري است كه توسط يكي از معلولين جسمي و حركتي شديد به نام خانم عباسي كه از صندلي چرخدار استفاده مي كتتد طراحي ودر منزلش نصب شده همانطوري كه از تصوير پيداست بالابر در يك فضاي محدود ودر زير زمين نصب شده وزماني كه بالابر حركت مي كند با اهرمي كه به پله متصل شده باعث جابجايي پله ودر نتيجه ايجاد فضا براي بالابر مي شود وبا اين ابتكار هم پله در جاي خود قرار دارد وافراد غير معلول مي توانند از ان استفاده نمايند وهم بالا بر قابل استفاده است و اين روش ميتواند مشكل بسياري از عزيزان معلول و جانبازي را كه محدوديت فضا دارند  برطرف نمايد.

     تصوير سمت چپ مربوط به دستگاه توان پا مي باشد كه در نوشته قبلي توضيح ان داده شد.

       

                                                                                      

لینک
   نواوری در توانبخشی   

هر از چند گاهي خلاقيت هايي در گوشه وكنار كشورمان مي بينيم و اكثر اوقات  نيز توسط افرادي صورت ميگيرد كه به نوعي  خود دچار محدوديت هستند از جمله ساخت دستگاه توان پا كه به وسيله اقاي شاهوران  توانخواه ضايعه نخاعي از شيراز ساخته شده . وسيله مذكور جهت تقويت عضلات اندام ها و جلوگيري از زخم بستر براي افرادي كه از صندلي چرخدار استفاده مي كنند طراحي شده است و به راحتي قابليت بازوبسته شدن بر روي صندلي چرخدار را دارد اين وسيله ضمن دريافت تائيديه از مراجع مختلف علمي و تخصصي در اداره ثبت شركت ها ومالكيت صنعتي نيز به ثبت رسيده است . اميدواريم روزي برسد كه اينگونه فعاليت ها از حمايت كامل مادي ومعنوي جامعه برخوردار شود تا هر روز شاهد شكوفايي هر چه بيشتر انها باشيم . 

لینک