مناسب سازي وسالمندان

 

اخيرا" مجموعه اي تحت عنوان "ضوابط طراحي معماري خانه هاي مناسب سالمندان" توسط مهندس رفيع زاده ومركز تحقيقات ساختمان ومسكن به چاپ رسيده كه حاوي اطلاعات جامعي در خصوص ضوابط كلي وطراحي فضاهاي عمومي و ضوابط اختصاصي براي طراحي معماري خانه هاي سالمندان ومنازل مسكوني سالمندان و ... مي باشد.

     مطالعه اين جزوه براي كارشناسان مناسب سازي بهزيستي استان ها وكارشناساني كه در ارتباط با مسائل سالمندان در دستگاههاي مختلف فعاليت مي كنند بسيار مفيد است . مجموعه فوق از طريق سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان ها قابل تهيه مي باشد .

 

لینک
       

                         تغيير ادرس وبلاگ

 

مدتي است كه برخي از وبلاگهايي كه توسط پرشين بلاگ پشتيباني مي شوند دچارمشكل شده انداز جمله اينكه يكي دو هفته اي صفحه وبلاگ نمايش داده نمي شدوبعد از رفع ان اشكال مشكل  جديدي بوجود امده ويادداشتها با تاخيروبعد ازچند روز در وبلاگ ظاهر مي شود ودوستان مديريت سايت معتقدند كه اين مشكلات به دليل افزوده شدن امكان جديد (اضافه شدن تصوير) مي باشد! (حقيقتش من خيلي متوجه نمي شم ) وتوصيه نمودند وبلاگهايي كه فاقد

 

www  در ادرس مي باشند به ادرس وبلاگ خود ان را اضافه كنند لذا با عرض پوزش ادرس

 

 وبلاگ توانبخشي ومديريت به شكل زير تغيير مي يابد http://www.mseraj.persianblog.ir     

 

لینک
       

                         انجمن معلولين ضايعات نخاعي استان فارس

 

به دعوت دوستان انجمن جلسه اي را روز گذ شته در خدمتشان بوديم واز مجموعه فعاليت هاي عزيزان مطلع شديم. انجمن شيراز از تشكلهاي با سابقه كشور درخصوص اسيبهاي نخاعي وازمبتكرين اردوي سلامت مي باشند، وهر ساله اين اردورا در شهر شيراز برگزار مي كنند.اين مراسم كه ميشود گفت يك جشنواره فرهنگي ،هنري ودرماني توانبخشي مي باشد تلاش مي كنند با گردهمايي معلولين ضايعه نخاعي علاوه بر رسيدگي به مسائل بهداشتي ودرماني در زمينه اموزش،مشاوره،وسايل كمكي توانبخشي واجراي قطعه هاي هنري برنامه هاي متنوعي راداشته باشند. ازاين حركت بعدها بسياري ازاستانهاا لگو گرفتندكه بسيار هم مفيد وسازنده بود.

اعضاي هيئت مديره علي رغم محدوديتهايي كه دارند تلاش مي كنند تا حد ممكن مشكلات اعضا رابرطرف نمايند.از جمله  برنامه هاي انجمن در سال 85 اگاهسازي و اطلاع رساني  در ابعاد مختلف ، برگزاري اردوي سلامت حداقل در يك شهر ديگر، احداث ساختمان انجمن، تهيه وسايل توانبخشي، برگزاري اردوهاي زيارتي وسياحتي، همكاري باصنعتگران جهت طراحي وسايل كمكي و...مي باشد .اميدواريم دوستان با عنايت پروردگاروهمتي كه دارند به كليه اهداف خود دست يابند وازهمينجا به همه انها وكليه كساني كه در تشكلهاي معلولين در سطح كشوربي توقع وخالصانه ومجدانه تلاش مي كنند خسته نباشيد و خدا قوت مي گوئيم.

    به اعتقاد صاحبنظران در يك دهه گذشته كشورمان از نظركمي وتنوع با رشد فزاينده تشكلهاي غير دولتي مواجه بوده ودر عرصه هاي مختلف اجتماعي حضور خود را اعلام نموده اند كه از ان به دوران تاسيس ياد مي شود واكنون با پشت سر گذاشتن ان وارد دوره گذار شده اند واز خصوصيات اين دوره حركت در بيم واميد وتاريكي وروشنايي مي باشد وبا پشت سر گذاشتن موفقيت اميز اين دوره كه بسيار هم مشكل است وارد دوران تثبيت و نهادينه سازي مي شوتد يعني ان وضعيتي كه تشكلها به عنوان يكي از اركان قدرت وتوسعه در جامعه ايفاي نقش مي كنند وديگر كسي در اين جغرافياي قدرت قادر به حذ فشان نيست .

    تشكلهاي معلولين نيز از اين قاعده مستثني نيستند ودقيقا" شاخصه هاي دوران گذر را ميتوان در قعاليت هاي انها مشاهده نمود واين دوران بسيار حساس است واگر به قول يكي از نظريه پردازان تشكلها نتوانند ظرفيتهاي فردي ،سازماني ومحيطي خود را افزايش دهند بي شك نمي توانند به سلامت دوره گذار را طي كنند وپا به دوران تحكيم ونهادينه شدن بگذارند، واين ظرفيت سازي رابايد دولت به خود تشكلها واگذار نمايد ودر اين راستا نيز از رشد بي رويه وبدون هد ف تشكلها پرهيز نمايد .

 

تصويري را در اين ارتباط ملاحظه فرمائيد.   

 

لینک
       

                                   روز پرستار

 

ولادت حضرت زينب كبري (س) وروز پرستار را به همه پرستاران وبه ويژه مددياران وكاركنان مراكز معلولين وسالمندان وبيماران رواني وهمچنين خانواده هايي كه معلولين و سالمندان خود را در منزل نگهداري مي كنند تبريك وخسته نباشيد عرض مي كنم. عامه مردم در خصوص پرستار وپرستاري فضاي بيمارستاني را در ذهن تجسم مي كنندهر چند كه زحمات باارزش و صبورانه اين عزيزان بر كسي پوشيده نيست وبايداز حمايتهاي بيشتري برخوردار شوند، ولي ضروري است در كنار انها به ياد كاركنان مراكز توانبخشي وخانواده هاي معلولين وسالمندان نيز باشيم ومعمولا"هم شرايط سخت انهاانطور كه واقعيت دارددرجامعه درك نمي شودوفقط با عشق وعلاقه انجام اين كارهاي سخت امكان پذير است.وبه ويژه يادي كنيم ازكاركنان مراكز غيردولتي توانبخشي كه با حداقل دستمزدكار ميكنند ونياز است كه توجه جدي به انها شودو تجربه ساليان اخير نيز نشان داده كه قوانين و دستورالعملهاي موجود نتوانسته ازاين بزرگواران انطور كه شايسته است حمايت نمايد وازتبعات ان يقينا" تاثير نامطلوب در كيفيت مراكز خواهد بود ، لذا ضروري است دولت وبه ويژه حوزه معاونت توانبخشي بهزيستي كشور در اين زمينه با يافتن راه حلهاي ممكن حمايت جدي ومستمر به عمل اورد و صرفا"به صدور چند بخشنامه اكتفا نكند. 

 

لینک
       

                                       مبتكرين جوان وتوانبخشي

 

چند سالي است كه دانش اموزان شركت كننده در جشنواره هاي مختلف وبه خصوص جشنواره خوارزمي در زمينه اختراعات مربوط به وسايل و تجهيزات توانبخشي تلاشهاي خوبي داشته اند و هر ساله علاقمندان به اين موضوع بيشتر مي شوند وشاهد هستيم تعدادي ازمخترعين جوان كه صاحب رتبه و مقام در جشنواره هاشده ا ند وسايل مربوط به معلولين را طراحي وساخته اند . از جمله طرحهايي كه در چند سال گذشته روي ان كار شده است مي توان از چراغهاي راهنمايي هشدار دهنده ، لوح و قلم ، عصا ، كفش مخصوص نابينايان ، انواع صندلي هاي چرخدار با قابليتهاي متفاوت ،وسايل هشدار دهنده ناشنوايان ، و... را نام برد ولي نكته قابل تامل اين است كه با وجود علاقمندي زياد اين دانش اموزان مستعد و پر انرژي به دلايل زير نتايحي كه بايد حاصل شود ميسر نمي شود از جمله :

·        مشاورين اوليه طرح ها خيلي با مسائل توانبخشي و معلولين اشنا نيستند واين موضوع باعث مي شود كه دانش اموزطرح را مي نويسد وگاهي اوقات بخشي از كار را نيز انجام مي دهد ووقتي به بهزيستي ويا مشاورين مطلع به امور توانبخشي مراجعه مي كند به يك سري نقايص اساسي بر مي خورد .

·        كليه نكاتي كه در ارتباط با تجهيزات و وسايل كمكي معلولين بايد مد نظر قرار گيرد مثل راحتي استفاده از وسيله ، ارزان و با كيفيت ، زيبايي، سبك بودن ، ساده بودن ، خدمات پس از فروش ، موقعيت هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، و حتي جغرافيايي ، عدم وجود مورد مشابه در كشور ، تا حد امكان مخفي و مستتر بودن وسيله هايي كه بايد بر روي بدن نصب گردد، قابليت توليد انبوه ، ايمني، و... مورد توجه قرار نمي گيرد و يا ابعاد پوششي ان جامع نمي باشد .

·        اكثر دانش اموزان از عدم حمايت دستگاهها و سازمان ها شكايت دارند و لازم است در اين زمينه علاوه بر پيش بيني اعتبارات مكفي حمايت هاي جانبي نيز صورت گيرد و اگراز بين دهها طرح يك طرح هم كاملا" جواب دهد به مرور مي شود مشكلات پيش روي معلولين را در اين بخش مرتفع نمود.

·        كميته هاي مشتركي در اين زمينه با همكاري سازمان ها ي  مرتبط  و نماينده معلولين شكل گيرد تا در تمام مراحل حتي قبل از اعلام فراخوان هدايت دانش اموزان را به عهده گيرد واگر هم چنين هماهنگيهايي صورت مي گيرد اثرات ان مشهود نمي باشد وبايد به شناسايي علل ان پرداخت .

·        بايستي بارها فرصت اشتباه به انها داده شود وتوقع نتايج زود هنگام با توجه به روحيات خاصي كه اقتضاي چنين سنيني است مي تواند اثرات مخربي داشته باشد .و هدايت ناصحيح نيز ميتواند براي هميشه يك مبتكر مستعد را از چنين صحنه هايي دور كند .

·        بايد شرايطي فراهم شود تا دانش اموزان از نزديك مشكلات معلولين را حس كنند .

·        حمايت هاي بعد از اختراع نيز نبايد ناديده گرفته شود

·        ساختار اجرايي جشنواره خوارزمي در كشور واستان ها قانونمند تر شود .

·        صرفا" به تكميل و ثبت اختراع بسنده نشود بلكه برنامه ريزي لازم به عمل ايد تا همه معلولين كشور ازان بهره ببرند و مواردي را داشتيم كه با وجود منحصر بفرد بودن اختراع اطلاع رساني كافي به عمل نيامد .         

 

لینک
       

   

                                          انتخاب مديران

 

يكي از مباحث مهم وبحث برانگيز در حوزه مديريت نحوه انتخاب مديران بوده وهمواره نيز اين سوال مطرح بوده كه ايا عزل و نصب مديران در رده هاي مختلف در كشورمان از اصول صحيحي تبعيت مي كند و به جرات ميتوان گفت كه در موفقيت هر كاري مديريت نقش بسيار موثر و انكارناپذيري دارد . طبق تحقيقاتي كه در سال 1382 در يكي از ا ستان ها انجام شد مهمترين عامل در ارتقاي بهره وري در توانبخشي مديريت بوده و شاهد هم بوديم كه در مقاطع مختلف عزل ونصب هاي سليقه اي و غير اصولي چه لطمه هاي جبران ناپذيري را در حوزه هاي مختلف وارد نموده و شايد هم بارها اين سوال را از خود پرسيديم كه در كشورهاي ديگر چگونه عمل مي كنند لذا اگر علاقمند به موضوعاتي مثل :

 

·        انتصابات دولتي

·        اصلاحات نظام اداري و كوچك سازي

·        اشنايي با سازمان شفافيت بين الملل و گزارشهايي از وضعيت فساد در كشورهاي مختلف

·        ارتقا پاسخگويي در المان

·        انتخاب ، انتصاب ، و تغيير مديران

 

مي باشيد مي توانيد به سايت معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي سري بزنيد .

 

      

                                      

لینک
       

          نکته های مديريتی

صدو شصت نکته در مديريت را از سايت فکر نو  برای شما

انتخاب کردم اميدوارم مفید باشد.

لینک